Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus

1. Rekrutacja dzieci odbywa się w miesiącach styczeń - marzec.

2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie "Karty przyjęcia dziecka" i wpisanie na listę oczekujących na przyjęcie.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci ochrzczone i pochodzące z rodzin katolickich (należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka i zaświadczenie z parafii, że rodzina jest katolicka).

4. Kolejność przyjmowania dzieci do przedszkola:

a) zachowanie punktu 3
b) rodzeństwo, dotyczy również absolwentów przedszkola
c) dzieci 5-letnie, w miarę wolnych miejsc
d) rodziny wielodzietne
e) kolejność zgłoszeń

5. Decyzję ostateczną  o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.

6. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie "Umowy pomiędzy Organem Prowadzącym Przedszkole reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola a Rodzicami dziecka".

7. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor w wyznaczonym terminie.( kwiecień, maj).

8. Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń.

9. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu całego roku.

 
Wkrótce
Brak wydarzeń
Polecamy odwiedzić
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
Fundacja Nauka i Praca
Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus